UŽSIENIEČIO ĮDARBINIMUI LIETUVOJE REIKIAMŲ DOKUMENTŲ PARENGIMAS

Augantis verslas dažnai kvalifikuotų specialistų ieško užsienyje. Pirmą kartą susidūrus su užsieniečiu įdarbinimu gali kilti įvairių klausimų dėl dokumentų ir viso proceso. Eurovaldymas profesionalai gali padėti Jūsų įmonei su užsieniečiu įdarbinimu ir visų tam reikiamų dokumentų parengimu.

Užsieniečių įdarbinimui Lietuvoje dokumentų rengimas:

  • Dokumentai, įrodantys užsieniečio įdarbinimo būtinumą

  • Laikino leidimo gyventi, leidimo dirbti, darbo vizos gavimas

  • Reikiami dokumentai įdarbinimui

  • Dokumentų teikimas reikiamoms įstaigoms

  • Darbdavio ar darbo funkcijos pakeitimui reikalingi dokumentai bei jų teikimas

Užsieniečio įdarbinimo Lietuvoje procesas

Pirmiausia yra reikalingi įmonės, kurioje bus įdarbinamas užsienietis, duomenys ir informacija apie jos veiklą. Tuomet yra parengiamas darbo vietos aprašymas, kuriame nurodomos būsimos darbuotojo funkcijos ir pareigos. 

Dokumentų pildymui yra reikalingi užsieniečio duomenys, kvalifikacija, darbo patirtis. Turint visus reikiamus dokumentus yra teikiamas prašymas dėl galimybės gyventi ir dirbti ir Lietuvoje. Gavus šį leidimą, užsienietis tik tada yra įdarbinamas Jūsų įmonėje.

Turėdamas leidimą dirbti vienoje įmonėje, užsienietis kitoje įmonėje dirbti negali. Norint pakeisti užsieniečio Lietuvoje darbdavį ar esamoje darbovietėje darbo funkcijas, reikia iš naujo kreiptis į atitinkamas instancijas su dokumentais bei prašymu pakeisti darbdavį ar darbo funkciją.

Kam reikia įsigyti leidimą gyventi ir dirbti Lietuvoje?

ES ir ELPA piliečiai Lietuvoje yra įdarbinami supaprastinta tvarka, tad jiems papildomų dokumentų ar leidimų dirbti Lietuvoje nereikia. 

Trečiųjų šalių piliečiams leidimą dirbti Lietuvoje gauti yra privaloma. Jį išduoda LR Užimtumo Tarnyba. Leidimą gyventi Lietuvoje ar laikiną vizą užsienietis gali gauti kreipdamasis pats arba su darbdavio iniciatyva teikiant prašymą Migracijos departamentui. Šie dokumentai yra privalomi kiekvienam asmeniui, kuris nori dirbti ir gyventi Lietuvoje, individualiai.


Taip pat yra išimčių, kam tokio leidimo nereikia. Tai trūkstamų profesijų kvalifikuoti atstovai. Profesijų sąrašą galima rasti čia. Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašas yra patvirtinamas vieneriems kalendoriniams metams. Jis gali būti patikslintas per metus vieną kartą.

Užsieniečių įdarbinimui reikalingus dokumentus ruošiame įmonėms visoje Lietuvoje.

Palikite užsieniečių įdarbinimo dokumentų tvarkymą profesionalams.

SUSISIEKTI