FINANSINIŲ ATASKAITŲ PARUOŠIMAS IR TEIKIMAS REGISTRŲ CENTRUI

Metinės finansinės ataskaitos ir jų teikimas dažnai verslams tampa tikru iššūkiu. Tačiau mes galime padėti Jums to išvengti. Paruošime Jūsų įmonės finansines ataskaitas ir pateiksime jas registrų centrui laiku. Tai yra labai svarbu, nes netinkamai ar ne laiku pateiktos ataskaitos gali atnešti daugiau finansinių nuostolių ir dar daugiau papildomo darbo.

Į šią paslaugą įeina:

 • Metinių finansinių ataskaitų paruošimas

 • Tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio Registro tvarkytojui paruošimas ir teikimas

 • Pelno/nuostolio ataskaitų rengimas

 • Kitų ataskaitų ir dokumentų parengimas

 • Dokumentų ir ataskaitų teikimas registrų centrui

 • Konsultacijos įvairiais susijusiais klausimais

Metinių finansinių ataskaitų teikimo atmintinė

Ataskaitos yra teikiamos elektroniniu būdu Registrų centre. Pateikti jas gali juridinio asmens vadovas arba atstovas, kuris turi tam suteiktą prieigą. Finansinės ataskaitos yra teikiamos mokestinių metų pabaigoje už praėjusius metus. 

Metinių finansinių ataskaitų, taip pat konsoliduotųjų rinkinys ar metinė ataskaita Registro tvarkytojui turi būti pateikti per 30 dienų nuo to momento, kai patvirtinami įstatymų ir juridinio asmens steigimo dokumentų nustatyta tvarka, jeigu įstatymai nenumato kitaip.

Kas turi teikti metinių finansinių ataskaitų rinkinius:

 • Akcinės bendrovės
 • Uždarosios akcinės bendrovės
 • Mažosios bendrijos
 • Labdaros ir paramos fondai
 • Asociacijos
 • Viešosios įstaigos
 • Kooperatyvinės bendrovės
 • Žemės ūkio bendrovės

Papildomai pridedami dokumentai:

 • Trumpas balanso priedas
 • Aiškinamasis raštas
 • Konsoliduotas metinis pranešimas
 • Veiklos ataskaita
 • Mokėjimų valdžios institucijoms ataskaita
 • Auditoriaus išvada
 • Audito ataskaita
 • Patvirtintos finansinės ataskaitos

Visi šie dokumentai yra teikiami PDF formatu kaip papildomi dokumentai. Kokius dokumentus reikia teikti Jūsų įmonei priklauso nuo jos veiklos tipo, dydžio ar kitų įstatyme numatytų situacijų. 

Ataskaitas privaloma teikti net sustabdžius įmonės veiklą.

Norint pakartotinai teikti metinę finansinę ataskaitą yra reikalingas motyvuotas prašymas panaikinti anksčiau pateiktą ataskaitą. Tai galima daryti tik esant esminėms klaidoms. Jei klaidinga finansinė ataskaita jau yra patvirtinta, šios klaidos gali būti taisomos tik kitais metais. 

Tinkamos finansinės ataskaitos svarba

Tinkamos finansinės ataskaitos padeda nepamiršti apie skolas, dividentus, atsiskaitymus su partneriais, padeda įvertinti įmonės konkurencingumą rinkoje. Kuo tiksliau ir atsakingiau yra pateikiama metinė finansinė ataskaita, tuo lengviau galima įsivertinti ir įmonės našumą bei galimybes. 

Netinkamai pateiktos finansinės ataskaitos gali atnešti neigiamų padarinių – administracinį nusižengimą. To išvengti gali padėti mūsų profesionalų komanda, kuri tinkamai paruoš Jūsų įmonės finansines ataskaitas ir pateiks jas Registrų centrui laiku. 

Finansinių apskaitų ruošimo ir teikimo paslaugas teikiame įmonėms visoje Lietuvoje.

Leiskite profesionalams pasirūpinti Jūsų įmonės finansų ataskaitomis.

SUSISIEKTI